KLIMATYZATOR KANAŁOWY MDV 7.0kW inverte

MTB-24HWFN1/MOU-24HFN1-Q

Indeks katalogowy: MDV000046