TERMOSTAT BOJLERA KT-165 BVB ZA RD-1 3ST

3 STYKI

Indeks katalogowy: 32-0161